Trygghetsboende Kv Torsken Luleå

  • 2011-2017

  • Bostäder

  • Galären

Torsken är ett centralt kvarter i Luleå. Galären i Luleå har tagit ett helhetsgrepp på den östra delen av kvarteret som ligger mot den aktiva Storgatan med affärer och busstation, den lugnare Köpmangatan samt mot Hermelinsgatan med utsikt över parken Floras kulle.

Projektet består av två befintliga byggnader längs Storgatan och Hermelinsgatan som berörs av tillbyggnad och ombyggnad. Ett nytt bostadshus längs Köpmangatan i 8 våningar, och tre stycken sk ”Infill-hus”. Lägenheterna är mellan 1 och 3 rok. Projektet tillför även ett parkeringsgarage med ovanpåliggande gårdsmiljö till kvarteret.

Större delen av lägenheterna ingår i ett trygghetsboende. Ett boende för personer i åldern 70 +.

Projektet uppförs som Miljöbyggnad, klass Silver.

Beställare är fastighetsbolaget Galären i Luleå.