Trygghetsboende Bergviken Luleå

  • 2015 - pågående

  • Bostäder

  • Galären

Rivningen av Bergviksskolan blev en resurs för bostadsområdet Bergviken med mycket centralt placerade tomter för andra ändamål. Den ena halvan har bebyggts med ett äldreboende.

På den kvarvarande tomten har Tirsén & Aili Arkitekter tillsammans med fastighetsbolager Galären planerat och ritat ett trygghetsboende. Det innehåller specialanpassade lägenheter med hög tillgänglighet. Lägenheterna ligger i ett “U” runt en överbyggd inglasad innegård i västerläge med en gemensam miljö för aktivitet, samvaro och lugna stunder året om.

Gemensamhetslokaler och ev restaurang kompletterar.

All bilparkering förutom angöring och handikapplatser nära entréer grävs ner för att behålla så mycket grönyta som möjligt.