Trafikverket Luleå

  • 2009-2011

  • Kontor

  • Trafikverket

Vintern 2013 stod Trafikverkets nya lokaler i Luleå klara för den sista etappens inflyttning. Norrportens två kontorsbyggnader från tidigt 90-tal – ursprungligen ritade av kontorets Bengt Aili – binds samman av en nytillkommen glasad, transparant länkbyggnad innehållande konferensutrymmen och matsal för de 400 personer som har sin arbetsplats här.

I projektet med samlokalisering och övergång från enskilda kontor till storrum har arkitekten aktivt deltagit i workshops och träffat personal samt referensgrupp från Trafikverket. Resultatet är funktionella, yteffektiva lokaler väl rustade för att klara förändringar i organisation och lokalkrav.