Studentbostäder LTU, Luleå

  • 2017 - pågående

  • Bostäder

  • Akademiska Hus

Akademiska Hus har börjat driva egna studentbostadsprojekt. Ett av de första är student- och forskarbostäder som ska integreras i den akademiska miljön inom Campus LTU.

Ca 200 lägenheter i form av ettor, kombolägenheter för två personer, små tvåor samt kompakta forskarlägenheter inryms i B-kvarteret. En kamlösning ger en stadig gatufasad samt öppna gårdar mot sydväst.

B-husets/ Centrumhusets och Universitetsbibliotekets karaktärer tas upp i form av byggnadens planform, takprofil samt fasadmaterial men bostadshuset skiljer ut sig avseende kulör.