Studentbostäder, Kungshamra

  • 2002-03

  • Bostäder

  • Lindbäcks Bygg AB

De befintliga studentbostäderna har kompletterats med 530 nya studentlägenheter. Att infoga en så stor nybyggnadsvolym är en utmaning, särskilt som bebyggelsen har ett stort kulturhistoriskt värde.

Området byggdes i början av 60-talet med konsekvent användning av förtillverkade betongelement. Det är utformat som en tät och intensiv stadsmiljö i medveten kontrast mot de omgivande stora rekreationsytorna i Ulriksdals slottspark. Byggnaderna är småskaliga och tätt sammanflätade med smala gränder och varierade gårdsrum. De slutna kvartershörnen förstärker stadsmässigheten. Både stadsplanen och byggtekniken var för sin tid mycket avancerad.

Våra nya byggnader formar liknande, distinkt avgränsade kvarter. Hushöjden är 2 till fyra våningar. För att ansluta till den småskaliga bebyggelsen delas byggnaderna i längsled upp i ett gathus och ett gårdshus, där gathusets utstickande gavlar har en bredd på 6 meter, lika de befintliga tvåvåningshusen. Gathuset har mörkgrå puts och markerat pulpettak med bandplåt av aluzink. Gårdshuset är vitputsat med låglutande papptak. Brandtrapporna på gavlarna kläs in med metallnät, som så småningom kommer att täckas av vildvin och murgröna. Detta är ett påtagligt inslag på de befintliga fasaderna av krattad betong. Många hus är helt övervuxna. Befintliga träd har kunnat sparas helt nära husen tack vare att byggtekniken innebär ett minimum av arbete på plats.

Byggtekniken med färdiga volymelement från fabrik kan ses som en vidareutveckling av 60-talets prefabteknik. Området är ett exempel på att hög förtillverkningsgrad kan kombineras med omsorgsfull anpassning till en mycket speciell byggnadsplats.

Projektet nominerades av byggnadsnämnden i Solna som ett av tre projekt till Solna Stadsmiljöpris 2005.