Stadsradhus, BRF Radiomasten Luleå

  • 2012-2017

  • Bostäder

  • Galären

Radiomasten är ett område nära och norr om Luleå Centrum med färdig infrastruktur med bostäder, skola, idrottsplatser, grönområden och nära till vatten. Här har en fd förskoletomt nyttjats till att skapa fler bostäder i ett attraktivt läge. Projektet innehåller grupperingar av stadsradhus med en tydlig gatu- och entrésida samt en skyddad gårdssida med trånga intima gå-gränder.

Stadsradhusen är i tre plan med stor takterrass som går att glasa in. Köparna har kunnat välja på ett antal olika planlösningsalternativ exempelvis avseende köks-, badrums- och tvättlösningar, antal sovrum mm. Gavelradhusen har istället för gårdsförråd fått en ”skrivarstuga”. Det finns en gemensamhetshus med samlingslokal, tvättstuga samt övernattningsrum.

Stort engagemang har lagts ner på detaljutformning på såväl gator och mark som planlösningar och byggnadsdetaljer.

Projektet består av 42 radhus. Fastighetsbolaget Galären har drivit projektet.