Räddningstjänsten Kiruna

  • 2015-2017

  • Offentliga byggnader

  • Kiruna Kommun, KBAB

De befintliga lokalerna för Räddningstjänsten, som är byggda under 1990-talet, ligger i ett område som påverkas av gruvdriften. Räddningstjänsten och Skoltransporter får nya lokaler nära Kiruna nya centrum som en följd av stadsomvandlingen.

En mellanliggande huskropp innehållande huvudentré, utbildningslokaler, omklädnings- och tvättrum, administrativa- och personallokaler knyter ihop och samordnar Räddningstjänst och Skoltransporter såväl fysiskt som verksamhetsmässigt.

Räddningstjänsten har en flygel för sina specialanpassade verksamhetslokaler där kraven utifrån ”Friska Brandmän” har styrt utformningen.

Skoltransporter har en stor flexibel garagebyggnad på andra sidan med lättillgängliga transportvägar som inte stör Räddningstjänsten.

Väldigt hög grad av brukarmedverkan har styrt utformningen av lokalerna.