Luleå Energi Huvudkontor

  • 2011-2013

  • Kontor

  • Luleå Energi

Luleå Energi har genom två etapper nu samlat sina tidigare utspridda verksamheter till nybyggda lokaler i Porsödalen: Första etappen var verkstads-, förråds- och upplagsdelarna. I den andra etappen byggdes nytt huvudkontor mm.

I den nya kontorsbyggnaden samlas ca 100 arbetsplatser runt en sammanhållande ljusgård med samvaro- och caféytor. Den nya kontorsdelen länkas ihop med den befintliga så att en helhet skapas för samtlig personal.