LTU Campusplan, Luleå

  • 2011-2012

  • Utbildning

  • Akademiska Hus

Tillsammans med Akademiska Hus och Luleå Tekniska Universitet har vi utarbetat en campusplan som skall fungera som vision och utvecklingsprogram för universitetsområdets utbyggnad fram till 2025. Campusområdet började byggas 1972. Det ligger ca 4 km norr om centrala Luleå, och en viktig ambition är att på olika sätt knyta området närmare till staden. Man vill också närma sig och helst bygga ihop universitetet med den intilliggande företagsbyn Luleå Science Park, där det senaste tillskottet är serverhallar för Facebook. Flexibla byggnader som alternativt kan inredas för studentboende eller kontor/utbildning/service skapar nya mötesplatser. .Universitetet har med framgång marknadsfört sig som en attraktiv vinterstad, och planen ska bidra till att förstärka detta.

Totalt innehåller visionsskissen ett yttillskott av ca 40.000 m2 nya undervisningslokaler, 100.000 m2 nya företagslokaler och 600 studentbostäder. Luleå är på gång..!