Kv Trasten Luleå

  • 1999-pågående

  • Bostäder, Kontor

  • Hushållningssällskapet

För att möta hyresgästkrav på större lokalarea samt stadens idéer för att utveckla centrumhalvön har Tirsén & Aili Arkitekter för fastighetsägaren tagit fram påbyggnadsskisser som förutom mer area skapar ett landmärke i västra delen av centrum.

Påbyggnaden kan nyttjas till kontor alternativt bostäder.