Kv Tjädern Luleå

  • 2016- pågående

  • Bostäder, Handel

  • Diös

Ett bostadsprojekt med fantastiskt läge mot Norra Hamnen i Luleå centrum. Fastighetsbolaget Diös vill riva det befintliga p-huset för att bygga ca 100 nya lägenheter. Ett 13-våningshus blir ny profilbyggnad.

Diös tänker sig en kombination av nybyggnad och påbyggnad på befintliga byggnader mot Storgatan och Nygatan. Mot Storgatan skulle huset bli totalt fem våningar högt, med de tre nybyggda våningsplanen något indragna från Storgatan. Fasaden mot Nygatan skulle få samma takfotshöjd som mot Storgatan. Eftersom marken sluttar ned mot Norra hamn så ökar antalet våningar, först med fyra våningar och vid Norra hamn med ytterligare tre våningar. I hörnet av Nygatan-Skeppsbrogatan har man skissat på ett högt hus med lägenheter, 13 våningar ovan mark.

Husen skulle rymma cirka 90-100 lägenheter, samt cirka 400 kvadratmeter lokaler för kommersiella ändamål i gatuplan och cirka 140 parkeringsplatser, fördelat på flera p-däck. Parkeringshuset vid gamla Åhléns/nya Hanséns har 115 p-platser, fördelat på fyra våningsplan.