Kv Sparven Luleå

  • 2009 - 2014

  • Bostäder

  • Galären

Luleå fick äntligen en ny bostadsbebyggelse på ”Brända tomten”, i kvarteret Sparven bredvid Stadshuset. Fastighetsbolaget Galären har förutom sitt befintliga bestånd av renoverade lägenheter i kvarteret uppfört 43 nya lägenheter. Ett fyra vånings hus mot Köpmangatan i förlängningen av det anrika gamla stenhuset Köpmangatan 16. Samt gårdshus i två våningar som förändrar och förädlar gårdsmiljöerna. En smal gågränd knyter ihop gårdarna mot Köpmangatan respektive Stationsgatan och ger ett samnyttjande av lägenhetskomplement. Lokalytor i markplan mot Köpmangatan har varit en viktig del i projektet för att tillföra aktiviteter i stadens gaturum. Hela nyproduktionen har en Greenbuilding-profilering och inflyttning skedde under 2012.

Ett parkeringsgarage med 36 nya p-platser byggs under gården. Detta samverkar med befintliga parkeringslösningar med infart från Stationsgatan.

Ambitionen med projektet var att återskapa ett helare kvarter, tillföra fler lägenheter i centrala Luleå i en attraktiv, tät och trevlig bostadsmiljö med hög arkitektonisk ambition som ska spegla den samtid som vi lever.