Kv Kikaren, Luleå

  • 2016 - pågående

  • Bostäder

  • HSB / PEAB

Kv Kikaren är ett av sex kvarter med olika byggherrar som ingår i första utbyggnadsetappen av Kronandalen i Luleå. Vi ritar åt HSB/NCC.

Förslaget följer detaljplanen med bostadshus i 4 våningar + inredd vind. Fasader i kvartersgräns mot gatan. Det innehåller 73 lägenheter om 1 ½ rk – 5 rk med förråd i källarvåningen och garage under del av gården med 60 platser, motsvarande 0,8 pl/lgh. Lägenheterna upplåts med bostadsrätt.

Gården och bottenvåningens bostäder är upphöjda ca 0,9 m över gatunivån. Tre portiker från gatan leder in till gården, som öppnar sig mot söder. Kvartershörnen mot huvudgatan innehåller träfflokal och ”tvättpaviljong”. De är uppglasade och ligger i gatans nivå vilket möjliggör alternativ användning. I portikerna finns cykelgarage och miljörum.

Gården innehåller plana gräsytor för lek och spel, uteplatser, gemensamt växthus och odlingsland. Tillsammans med lägenheternas generösa balkonger ges goda möjligheter till ”härproducerade” livsmedel. Genomgående lägenheter och handikappvänliga entreer från gatan gör att gården inte behöver kunna nås av räddningsfordon. Handikapparkering kan ske på gatan och i källargaraget. Gården kan därför bli helt bilfri med smala gångvägar och behöver inte ens snöröjas. Bostadskomplement nås handikappvänligt från gatan och från källarplanet.