Kv Karpen Luleå

  • 2016

  • Bostäder

  • Galären

Centralt beläget p-hus kläs med mindre lägenheter och verksamhetslokaler i 5 våningar. På taket placeras 2-vånings radhus runt en fin gemensam gård. I sydöstra hörnet av p-huset placeras en pelare i 12 våningar med lägenheter, som en påbyggnad på den bef. cirkelformade körrampen.