Kv Hägern Luleå

  • 2012-2017

  • Bostäder

  • Galären

En bunkerliknande kontorsbyggnad från 70-talet fick för några år sedan en omfattande ansiktslyftning som skapade moderna kontorsmiljöer såväl interiört som exteriört
Projektet på Varvet i Luleå har fortsatt när Galären satsar på att utöka sitt bostadsbestånd med ca 90 nya lägenheter genom påbyggnad samt en 13 våningars anslutande nybyggnad.

I lägenheterna av varierande storlek anpassas balkonger efter väderstreck så att alla boende kan njuta av vyer både mot staden och mot hav och skärgård. Förutom närheten till grönområden och vatten har huset ett centrumnära läge med bara några minuters promenad in till Storgatans myller och utbud.

I höghusets sockelvåning planeras en lokal för mindre livsmedelsbutik, en service som idag fattas i den här delen av Luleå. Sockelvåningen byggs samman med befintlig kontorsbyggnad som i sin tur byggs på med två våningar. Sockel- samt nytt källarplan kommer att inrymma parkering för både boende och kontorspersonal.