Kv Gersen Luleå

  • 2014 - pågående

  • Bostäder

  • Galären

Flera bostadshus i kvarteret Gersen i centrala Luleå har under ett antal år genomgått en förädlingsprocess genom påbyggnader och renovering. Det senaste för att förädla kvarteret ytterligare är ett infill projekt som skapar fler lägenheter i attraktivt läge samt tar hand om gårdsmiljön på ett effektivt och intressant sätt.

I gavelläget på kvarteret mot söder och mot Södra hamnen skapas genom en på- och tillbyggnad ett nytt bostadshus. Något mindre gårdshus rivs. Ett nytt samordnat gårdshus planeras för avfallshantering, cykelförråd, tvättstugor mm. På gårdshuset tak skapas en terrasslösning för gemensamma uteplatser etc.