Kv Ankan Luleå

  • 2010-2011

  • Kontor

  • Galären

En gammal mörk och sunkig lagerlokal i souterrängplan har omvandlats till moderna, tuffa och funktionella kontorslokaler.

Med stora glasytor mot södra hamnen och fjärden fås bra ljusinsläpp och fantastisk utsikt. Paus- och fikautrymmen har lagts längst fram mot de mycket ljusa delarna med arbetsplatser inne i lokalerna med indirekt ljus för bra arbetsmiljö.

En profilskapande entré som samtidigt löser tillgänglighetskraven ligger väl synligt mot Södra hamnleden.

Interntrappa har byggts upp till den ovanförliggande gården med uteplats i perfekt läge.