Kunskapsstaden Kiruna

  • 2016 - pågående

  • Skolor

  • Kiruna kommun, KBAB

Under arbetsnamnet ”Kunskapsstaden” ska gymnasieskola, lärcentra och kulturskola samlas i en samordnad enhet i det Nya Kiruna, nära Kiruna nya centrum.

Ett programarbete och förstudie som genom en öppen och tydlig förankringsprocess ska ligga till grund för ett fortsatt projekt som ska ge väl anpassade lokaler för en samlad effektiv pedagogisk verksamhet.

Byggstart är beräknad till 2019/2020.