Kulturhus Kiruna

  • 2017 - pågående

  • Offentliga byggnader

  • PEAB

Huset innehåller lokaler för bio, teater, konsert, konferens/kongress, stadsbibliotek, konsthall, Ungdomens Hus, restaurang, cafe, butiker. Vi föreslår ett rationellt, tydligt organiserat, lättarbetat och flexibelt kulturhus där verksamheten står i fokus.

I kontrast till det runda stadshuset intill har vårt hus en strikt rektangulär form, som följer kvartersgränserna. Det samspelar med torget med en uteservering och en stor balkong, där man kan hålla ett eldande majtal eller hylla OS-medaljören. Stora glasytor visar husets innehåll. Från det gamla Kiruna tar vi med oss en fasadpanel av träspån, som finns på Kiruna kyrka, brandstationen och på hotell Ferrum. En slags nationalromantisk funktionalism. Panelen målas svart som järnmalm och ramar in ljusare partier av glas och trä. Vi hoppas att alla ska känna sig välkomna till Kirunas nya allrum!