Kulturen Hus Luleå

  • 2004-2007

  • Offentliga byggnader

  • Luleå Kommun / Nåiden

Kulturens Hus innehåller stadsbibliotek, konsthall, två konsertsalar, konferenslokaler, restaurang och lokaler för Norrbottensmusiken. Hösten 2003 utlyste kommunen en arkitekttävling med hjälp av Sveriges Arkitekters tävlingsservice. Efter en öppen prekvalificering inom EU- området inbjöds nio arkitektföretag att lämna förslag till utformning. Fem av kontoren var svenska, Tirsén & Aili Arkitekter det enda från Luleå.

Läget i Norra Hamnen är idealiskt, mitt i stadens centrum med vidsträckt utsikt åt väster över Luleälven och Norra Stadsfjärden. Bebyggelsen runt Norra Hamnen bildar en båge i tre till fyra våningars höjd som kontrasterar mot centrums strikta rutnät. Byggnaden ansluter till bågen genom att snedda den västra långsidan. Sneddningen gör att sydvästra hörnet sticker ut och bildar en fond i Smedjegatan. Entren och mycket av husets innehåll blir därmed synligt från korsningen Smedjegatan- Storgatan, som är centrums kommersiella medelpunkt. Sneddningen gör också att västra fasaden med foaje, restaurang och bibliotek riktas ut mot fjärden och rakt mot Norrbottensteatern på andra sidan vattnet.

Redan i tävlingsförslaget valdes ljust falurött trä som dominerande fasadmaterial. Norrbottensteatern som byggdes 1986 har en mörkt faluröd träfasad som efterliknar de fem kolmagasin som tidigare stod längs kajen. Det skapades en modern syster till teatern. Det röda gör sig bra mot snön – halva året är fjärden täckt av is och snö. Innehållet och placeringen gör Kulturens Hus till en monumentalbyggnad. Ett välbekant, vardagligt material som falurött trä tonar ner det högtidliga och gör huset vänligt och inbjudande. Tävlingsförslaget motto var ”Lady in red”.

Träpanelen som klär den kraftigt utskjutande takfoten fortsätter inomhus som undertak och upphäver gränsen mellan ute och inne. Det röda taket ger värme och karaktär åt interiören. Takpanelen inomhus är brandskyddsbehandlad och därefter struken två varv med ljust faluröd slamfärg.

Den liggande fasadpanelen har utskjutande små ”hyllor” där yrsnön lägger sig och bildar ett oregelbundet mönster. Den östra fasaden med kontor, inlastning etc kontrasterar med sin svarta skifferbeklädnad.

Huset invigdes i januari 2007 och har blivit oerhört väl mottaget av allmänheten. Biblioteket och konsthallen har nästan tredubblat sitt tidigare besöksantal och evenemangen avlöser varandra i konsertsalarna. Det fungerar både som vardagsrum och till fest för alla kategorier. Huset är presenterat i Arkitektur 3/2007 och erhöll publikens pris vid Rödfärgstävlingen 2008.