Klätterhall IKSU Umeå

  • 2016-2017

  • Idrott och friskvård

  • Akademiska Hus

Klätterhallen kommer att bli en av Skandinaviens bästa och kompletterar IKSUs redan nu mycket stora verksamhet.

Den nya byggnadsvolymen ligger centralt placerad inom IKSUs verksamhet kopplad mot den befintliga entrehallen och den norra entrén. Pga av de stora takhöjder som krävs samt logistik har pusslet mot övriga lokaler, byggnadsvolymer, takytor mm varit komplicerat.

Det stora klätterrummet består av två huvuddelar. En klättermiljö för repklättring samt en för bouldering. Uppvärmnings och träningsytor samt flexibla lösningar för publik kompletterar.

Det har varit en målsättning att glasa upp och synliggöra klätterverksamheten utåt och inåt vilket skapat svårigheter beroende på behovet av väggytor.

Det centrala klätterväggstornet nyttjas invändigt till förråd och teknikrum.

Exteriören följer de befintliga byggnadernas karaktär med olika sorters faluröd träpanel.