Jägarskolan by 4, Kiruna

  • Bostäder

  • LKAB/FAB

Regementet Jägarskolan i Kiruna är nedlagt och i de gamla kulturskyddade kasernerna finns nu bostäder och olika verksamheter. En kasern brann nyligen upp och ska ersättas med hyreslägenheter. Ett krav är att de ska efterlikna den nerbrunna kasernen i volym, material, kulör och detaljutformning. Lägenheterna är 2-3 rk. Treorna har egen bastu i badrummet. Husen innehåller tillsammans 16 lägenheter och skyddsrum i källaren. Byggherre är LKAB/FAB och entreprenör NCC.