Integration av LTU och LSP, Luleå

  • 2016 - pågående

  • Kontor, Stadsbyggnad, Utbildning

  • Akademiska Hus

En samverkansgrupp bestående av Akademiska Hus, Luleå Tekniska Universitet, Luleå Näringsliv, Diös och Luleå kommun bjöd in till parallella uppdrag för att få förslag till hur man kan integrera Campus LTU och Luleå Science Park. De olika delarna ligger på olika sidor av den avskärande Haparandavägen samt ett område för ev dragning av Bothniabanan.
Det parallella skissuppdraget som Tirsén & Aili arkitekter vann syftade till att skapa och utveckla arenor för universitet, näringsliv och stad i Luleå att mötas på genom en funktionell och fysisk integration mellan Campus, Luleå Science Park och det omgivande samhället. En viktig del i uppdraget var även att inkludera student- och forskarbostäder, lägenhetshotell, konferens, resecentrum, service och rekreationsmöjligheter.
Kontoret har tidigare även medverkat till en ny Campusplan för LTU och ser detta som nästa steg i utvecklingen.