IKSU Hotell Umeå

  • 2016 - pågående

  • Handel, Hotell

  • Akademiska Hus

Iksu Hotell är ett hotellkoncept inklusive restaurang kopplat till IKSUs stora verksamhet i kanten av Campus Umeå.