Hotell Savoy Luleå

  • 2007 - pågående

  • Handel, Hotell

  • Galären

I det i Luleå centralt belägna Kv Räven har fastighetsbolaget Galären under många år omvandlat och förädlat sina fastigheter. Ett flertal kontorslokaler och butiker har allteftersom byggts om till moderna effektiva verksamhetsanpassade miljöer. Mot Skeppsbrogatan visar ett relativt anonymt kontorshus upp sig i staden på ett mycket tydligare sätt genom ett lutande utstickande burspråk.

På andra sidan kvarteret har samma grepp nyttjats för det klassiska Hotell Savoy som har genomgått en total renovering, interiört och exteriört. Ett uppglasat, utstickande och lutande burspråk med sviter markerar tydligt hotellet och dess entrépunkt. Savoy har fått en stor SPA och gymavdelning i källaren, restaurang, bar och foajé samt konferensavdelning i entréplan.