Campusplan Högskolan i Gävle

  • 2013-2014

  • Utbildning

  • Akademiska Hus

Campusplanen ska innehålla konkreta planeringsförutsättningar och ange strategier för utveckling och utbyggnad av området genom byggnader, yttre miljö på campus samt kopplingar till externa aktörer.