BRF Robertsvik Luleå

  • 2006 - 2008

  • Bostäder

  • HSB / NCC

Den fd skolan revs och ersattes med bostadshus i centrumläge i Luleå.

Strama något indragna fasader mot Kungsgatan tar upp lite av den gamla volymen samt ger plats för att återskapa björkallén mot gatan. En skyddad gårdssida i sydvästläge med generösa balkonger ger en trevlig och inbjudande gårdsmiljö.