BRF Arenan Luleå

  • 2014-2017

  • Bostäder

  • HSB / NCC

Brf Arenan är den avslutande etappen av höghusbebyggelsen på Lulsundsberget. HSB i Luleå bygger 98 lägenheter i två punkthus med 16 respektive 10 våningar. Lägenheterna har rymliga, inglasade uterum åt söder med en magnifik utsikt över centrala Luleå och skärgården. Överst tronar fyra etagelägenheter med egen bastu. Fasader i mörkt tegel med cederträ mot uterummen. Särskild omsorg har ägnats cykelförvaringen, som sker i uppglasade, rymliga gårdshus. Entreprenör är NCC, byggstart hösten 2015. Inflyttning hösten 2017.