Bibliotek Umeå Universitet etapp 1

  • 2003-2004

  • Utbildning

  • Akademiska Hus

Efter vinst i parallella skissuppdrag våren -99 om en omfattande utbyggnad av biblioteket utfördes en första utbyggnadsetapp 2004-05 med en tillbyggnad och en ombyggnad.

Tillbyggnaden skulle störa den pågående verksamheten så lite som möjligt. Stor hänsyn har tagits till det känsliga läget nära Mittorget och dammen. En uppglasad forskarsal annonserar sig mot parken. Fasadmaterial, fönstersättning och takfot ansluter till omgivande byggnader.