Bibliotek Högskolan i Gävle

  • 2001-2006

  • Utbildning

  • Akademiska Hus

Kasernområdet som inrymmer Högskolan i Gävle är av riksintresse. Den nya biblioteksbyggnaden ligger mitt på kaserngården. För att gestaltningsmässigt hantera delningen av kaserngården och mötet med de storskaliga kasernerna har byggnaden getts en kraftigt avvikande form. Den runda byggnaden får karaktären av ditställt föremål och kasernerna kan även fortsättningsvis bilda väggar i det monumentala uterummet. Formen är också motiverad av att skapa en ”kunskapens arena” med en hög spanfaktor, som betonar bibliotekets roll som social medelpunkt i campusområdet. I cirkelns mitt ligger en solig utegård med porlande vatten, som ger ett meditativt lugn.

Den lutande väggen är slätputsad, som en vit skål. Gavlarna, som lätt kan demoteras vid en utbyggnad, har förvandringspanel av oljad lärk. Taket är klätt med sedum för att göra huset till en del av kaserngårdens stora grönyta.

Byggnaden fick Gävle byggnads- och miljönämnds nybyggnadspris 2005 och har publicerats i Arkitektur 4/2006.