Akademiska Hus Uppsala

  • 2000-2002

  • Kontor

  • 2000-2002

“I sin inbjudan till parallellskissningen skrev Akademiska Hus:

“Målsättningen med vårt nya kontor är att skapa en kreativ och rationell arbetsmiljö för vår egen personal. Huset skall också spegla vår kunskap i produktion av lokaler som ger möjligheter till goda arbetsmiljöer. Gestaltningen skall vara måttfull och flärdfri men gärna visa nya tekniska lösningar och vara anpassningsbar både för vår förändrade verksamhet och eventuellt framtida inlemmande i lokalbestånd för undervisning och forskning.”

Andra ledord för oss har varit flexibilitet, ekonomi, sociala kontaktytor. Teknik som är osynligt närvarande. Skala, hänsyn till platsen. Omsorg om detaljer.