A-huset LTU Luleå

  • 2012-2016

  • Utbildning

  • Akademiska Hus

A-huset på Campus LTU var i stort behov av renovering samt hyresgästanpassningar pga omorganisationer och inför omflyttningar. Projektet berörde om,- till-och påbyggnader av hela kvarteret. Under projektet utvecklades programmet så att fler lärosalar och administrativa lokaler tillfördes. Ett café med tillhörande uppehållsytor, studieplatser och uterum planerades också in. Många olika typer av verkstäder, lab, studios mm är specialutformade.

Det västra och östra hörnet mot Regnbågsallén har lärosalar som sticker ut med stora glasfasader med screentryckt glas med för LTU symboliska mönster. Nya uppglasade och utstickande studierum sticker också ut mot Regnbågsallén och visar upp verksamheten.

Genom att bygga på med nya administrativa lokaler på södra sidan och med lärosalar på norra har en mycket bättre och logisk funktionsuppdelning och kommunikation fått inom kvarteret.