Om oss

Tirsén & Aili Arkitekter är ett Luleåbaserat arkitektkontor som startades 1997. Företaget har idag 20 medarbetare i organisationen – arkitekter och byggnadsingenjörer – varav fem är delägare. Företagets organisation har byggts långsiktigt utifrån personer som passat in kompetensmässigt, socialt och med en bra åldersstruktur. Detta har vi sett som viktigare än att växa numerärt.

Några av oss har arbetat tillsammans sedan mitten på 80-talet med en avsevärd mängd stora och små projekt på meritlistan. Vi har kompletterat denna grupp allt eftersom. Sedan många år tillbaka är vi ett komplett arkitektkontor.

Våra verksamhetsområden rör sig i huvudsak mellan utrednings- och programarbete, idé-, utvecklings- och exploateringsskisser, fullständig A-projektering samt projekterings- och projektledning. Vi arbetar med alla typer av uppdrag, från övergripande stadsbyggnad ner till minsta byggnadsdetalj. Från utredning till inredning.

Att skapa och arbeta i nätverk inom vårt och närliggande kompetensområden ser vi som en självklarhet såväl lokalt som nationellt. Vi arbetar med och behärskar såväl penna, skisspapper och modell som de modernaste digitala arbetsredskapen.

Att skapa en helhetstanke, delta och ansvara för helheten genom processen, från idé och program till färdig projektering och uppföljning har varit vårt mål under alla år. Vi tror att det är så ekonomiska, funktionella, sociala samt estetiskt goda lösningar, goda miljöer och högklassig arkitektur skapas.