STARKARKITEKTER.SE

 

”Vi ser en stark utveckling framåt”

 
I över tre decennier har Tirsén & Aili Arkitekter varit med och utvecklat samhällen och städer i hela landet, framförallt i norra Sverige. Nu tar företaget ett stort steg och byter namn till Stark Arkitekter.
– Det är en ny tidsera och det vill vi markera med namnbytet. Vi kommer att ta med oss både historik och gedigen kompetens framåt, samtidigt som nya talanger tillför andra insikter och kunskaper i bolaget. Det utvecklar kulturen och växlar upp vårt erbjudande” säger Lars Wredendal, vd och delägare på Stark Arkitekter.

 

Rustar för nya tider

De som varit med och byggt verksamheten från början samt nya delägare har varit delaktiga i processen med att hitta ett nytt namn.  
– Det är en blandning av nostalgi och stolthet som sköljer över mig i detta läge. Man kan nästan likna det vid att se sitt barn växa upp. Jag ser fram emot att fortsätta resan med Stark Arkitekter, säger Bengt Aili.

 

Stannar i lokalerna på Varvsgatan

Stark Arkitekter kommer att sitta kvar i sina lokaler på Varvsgatan i Luleå. Företaget har i dagsläget 20-talet medarbetare i sin organisation, en väl avvägd mix mellan arkitekter och byggnadsingenjörer. Några har varit med sedan mitten av 80-talet, medan andra anslutit de senaste åren. Företaget kommer fortsätta leverera kompetens inom sina expertområden: utrednings- och programarbete, idé-, utvecklings- och exploateringsskisser, A-projektering, projekterings- och projektledning för alla typer av uppdrag, från övergripande stadsbyggnad till minsta byggnadsdetalj.
 

Delaktighet och samsyn genom hela processen

– Processen att byta namn har genomförts av ägargruppen tillsammans med alla medarbetare. Delaktighet och samsyn har varit viktiga ledord. Nu är hela bolaget riggat och engagemanget är stort för att vi tillsammans ska göra denna resa. Våra kunder kan se fram emot en spännande fortsättning med oss, avslutar Lars Wredendal, vd på Stark Arkitekter.
 

För mer information, kontakta:

Lars Wredendal, vd Stark Arkitekter, Tel 070-666 31 65

Besök oss gärna på vår nya webb

Tirsén & Aili byter namn till Stark Arkitekter