Östersund Arena

Kommunstyrelsen i Östersund beslutade den 25 november 2008 att utreda en ny arena.

Den 28 april 2010 beslutade kommunfullmäktige att godkänna utredningen och att ”en arena ska byggas med lokalisering inom Stadsdel Norr.

Arenan ska enligt fullmäktiges beslut ”rymma 3000 åskådare vid evenemang där man nyttjar även isytan. Arenan ska i första hand tillgodose de lokala issporternas behov av tre isplaner samt gymnastikens behov av en egen hall. I förslaget ingår också byggande av en bandyplan i anslutning till arenan.”

Arkitekt, konstruktör och entreprenör samt controller upphandlades. En första skiss och lokalprogram fanns framme i maj 2011. Innehållet i denna skiss bedömdes ligga över det beslutade budgettaket. Utifrån detta togs beslut att tre alternativ med olika omfattningar avseende lokalprogram inkl. kostnadsbedömning skulle tas fram för ringa in möjlig omfattning av projektet. Dessa presenterades under hösten 2011, och direktiv antogs för att fortsätta projektering mot systemhandling och riktpriskalkyl som underlag för vidare beslut.

Grovschakt ”tjuvstartade” under sensommaren 2011, medan de egentliga byggnadsarbetena påbörjades mars 2012 med färdigställande hösten 2013.

Arenans placering

Tomten ligger i Östersunds norra del, i ”Stadsdel Norr”, f.d. I5 regementsområde. Tomten är placerad nordost om och i anslutning till Jämtkraft Arena. Litsvägen passerar på tomten östra sida. Östersunds Skid-/skidskyttestadion angränsar sydost om tomten på östra sidan av Litsvägen. Tomten gränser på norra sidan mot skogsmark.

Prioriterade idrotter i utformningen av arenan är ishockey, konståkning, bandy samt gymnastik. Lokalerna kan även nyttjas av andra idrotter, föreningar och allmänheten. Arenan förbereds även för evenemang. Handikappidrotten och Tillgänglighetsrådet är kontinuerligt involverade i projektet.

Lokalprogrammet omfattar en Ishall A som en enligt Svenska Ishockeyförbundets klassificering klarar spel i ishockeyallsvenskan.

Den rymmer ca 2100 åskådare vid aktivitet på isytan och ca 3000 åskådare med scen + åskådare även på isytan (exempelvis konsert).

Ishall B är en enligt Svenska Ishockeyförbundets klassificering en ”träningshall A” med plats för 200 åskådare.

Gymnastikhallen är för tränings- och tävlingsgymnastik i såväl AG (artistisk gymnastik) som Trupp gymnastik. Hallen har till stor del mer eller mindre fast gymnastikutrustning med bl.a. nersänkta specialanpassade hoppgropar.

”Off Ice”-lokalen kan nyttjas för många verksamheter. Golvträning för konståkning, rehab träning, uppvärmning, viss kompletterande gymnastik, dans, bankettlokal, garderob, sekretariatsfunktioner mm

Bandypisten är en utomhusanläggning men nyttjar omklädningsrum, förråd domarrum, teorilokaler etc. i Arenabyggnaden.

Foajédelen löper tvärs igenom Arenan. Den ska vara ett centralt rum i anläggningen med god överblickbarhet över verksamheterna. Här finns möjlighet att utveckla cafeteria- och restaurangverksamhet.

Vid planeringen av byggnadskomplexet har hänsyn tagits till utbyggnadsmöjligheter och expansion både avseende placering på tomt samt logistik och funktioner inom byggnaden.

En förlängning av foajédelen kan ge fler omklädningsrum samt en koppling till en ev. Curlinghall, inbyggnad av bandypisten, en tredje ishall, utbyggnad av restaurangdel (med omklädningsrum under) etc.

Inom den nu planerade volymen kan ytterligare verksamhetsarea fås genom att bygga in nya bjälklag, komplettera med trappa och hissplan, nya glaspartier mm. Stommens konstruktion och installationer förbereds för detta.

Beställare: Östersunds kommun PEAB


Övriga projekt

Aktuellt

Nya medarbetare

Välkomna till oss Jessica Helgesson, Golnaz Pia, Anna Klockare-Hagnelöv och Elina Andersson!

Publicerad: 2017-08-31

Ett nytt landmärke i Norra Hamn

Här är nästa stora bostadsprojekt i Luleå centrum. Fastighetsbolaget Diös vill riva p-huset för att bygga ett 13-våningshus i Norra hamn.

Läs mer om projektet

Publicerad: 2017-02-20

Vi fyller på med praktikanter

29 augusti började två nya praktikanter hos oss, Olga Peterson och Elias Sandberg. Båda kommer från Arkitektprogrammet Umeå Universitet. Välkomna!

Publicerad: 2016-08-31

Campus Luleå - Luleå Sience Park förenas

En samverkansgrupp bestående av Akademiska Hus, Luleå Tekniska Universitet, Luleå Näringsliv, Diös och Luleå kommun bjöd in till parallella uppdrag för att få förslag till hur man kan knyta samman universitetsområdet med Luleå Science Park, som ligger på andra sidan om Haparandavägen. Vårt förslag valdes ut i konkurrens med Utopia Arkitekter.

Läs mer om projektet

Publicerad: 2016-07-01

Vi söker nya medarbetare

Tirsén & Aili Arkitekter söker nya medarbetare!

Arkitekt

Vi söker arkitekter. Både du som kommer direkt från någon av våra fyra arkitektskolor och du som har några års erfarenhet.

Byggnadsingenjör

Vi söker byggnadsingenjörer. Både du som kommer direkt från skolan och du som har några års erfarenhet.

Visualiserare

Vi söker Visualiserare. Vi söker dig som har god känsla för arkitektur och livet mellan husen.

Läs mer...

Publicerad: 2016-03-18

Nya medarbetare

I mars hälsade vi våra nya medarbetare, Jonas Nyman och Anette Eriksson, varmt välkomna!

Publicerad: 2016-03-10

Tirsén & Aili Arkitekter växer!

Ny delägare och flera unga medarbetare förnyar kontoret

Läs mer

Publicerad: 2015-10-29

Ny medarbetare

30 september hälsade vi våran nya medarbetare, Fanny Cederlund, varmt välkommen!

Publicerad: 2015-10-07

Lotta tillbaka hos Tirsén & Aili Ark.

Vi är otroligt glada över att Arkitekt SAR/MSA Charlotta "Lotta" Selberg valt att komma tillbaka till oss på Tirsén & Aili Arkitekter. Hon är åter på sin "gamla" stol fr.o.m. 18 september. Lotta går in som delägare i Tirsén & Aili Arkitekter.

Publicerad: 2015-09-18

Jubileum inom arkitektur på LTU

LTU´s utbildning Civilingenjör Arkitektur fyllde 10 år och firade med föreläsningar och utställningar. Tirsén & Aili Arkitekter representerades av Sofia och Petter som båda har gått utbildningen. Se bilder

Publicerad: 2015-09-04

Ny medarbetare

17 augusti hälsade vi våran nya medarbetare, Sofia Lundberg, varmt välkommen!

Publicerad: 2015-08-24

Trygghetsboende på Bergviken, Luleå

Tirsén & Aili Arkitekter har ritat det vinnande förslaget för Galären

Läs mer om projektet

Publicerad: 2015-06-10

Lulsundsberget brf Arenan

Brf Arenan är den avslutande etappen av höghusbebyggelsen på Lulsundsberget. HSB i Luleå bygger 98 lägenheter i två punkthus med 16 respektive 10 våningar.

Entreprenör är NCC, byggstart hösten 2015.

Läs mer om projektet

Publicerad: 2015-05-11

Jägarskolan By 4, Kiruna

Regementet Jägarskolan i Kiruna är nedlagt och i de gamla kulturskyddade kasernerna finns nu bostäder och olika verksamheter. En kasern brann nyligen upp och ska ersättas med hyreslägenheter. Byggherre är LKAB/FAB och entreprenör NCC.

Läs mer om projektet

Publicerad: 2015-04-24

Markanvisningstävling Malmudden, Luleå

Luleå kommun har bjudit in intresserade byggherrar att lämna förslag på en vacker och centralt belägen udde i södra delen av Skurholmsfjärden. Sex förslag lämnades in.

Avgörs i mitten av maj.

Läs mer om projektet

Publicerad: 2015-04-21

Ny medarbetare Petter Larsson

Arkitekt/Civilingenjör MSAE Petter Larsson började på Tirsén & Aili Arkitekter i januari.

Han har under studietiden både praktiserat och varit anställd på vårt kontor. Efter examen har Petter arbetat några år i Stockholm på ett välrenommerat arkitektkontor men har nu återvänt till Norrbotten och Tirsén & Aili Arkitekter vilket gläder oss otroligt mycket.

för mer information se under MEDARBETARE

Publicerad: 2015-04-20

Praktikant hösten 2015

Jonathan Lindberg som studerar Civilingenjör Arkitektur på LTU ska ha en längre praktikperiod på Tirsén & Aili Arkitekter under hösten 2015. Jonathan har redan arbetat på kontoret till och från.

för mer information se under MEDARBETARE

Publicerad: 2015-04-20

Campusplan för Luleå Tekn. Universitet

Campusplan utgår från en gemensam vision av det framtida campus år 2025. Ett huvudsyfte med arbetet är att skapa ett forum för att behandla långsiktiga och komplexa frågor och skapa en samsyn kring campus långsiktiga fysiska utveckling. Planen är avsedd att vara ett konkret styrinstrument vid förändring av befintlig miljö och nybyggnation.

Planen har utarbetats under 2013 i samarbete med arkitekturrådet Christian Frisenstam, Akademiska Hus.

Läs mer om projektet

Publicerad: 2014-02-17

Kv.Radiomasten,Luleås första Stadsradhus

Kvarteret Radiomasten ligger ca. 3 km från Luleå centrum på väg ut mot Storhedens handelsområde. Kvarteret ligger i en befintlig stadsstruktur med närhet till flerfamiljhus, villor, skolor, idrottsanläggningar och stadsdelscentrum med butiker.

Här kan man njuta av naturen runt knuten, bokstavligt talat. Här finns lummiga skogspartier och grönområden, strövstigar och cykelvägar. Strax intill ligger Luleälvens många badstränder och bryggor.Läs mer om projektet

Publicerad: 2014-02-12

Stockholm Furniture Fair

Tirsén & Aili på Möbelmässan med ny belysningspollare. Läs mer om projektet

Publicerad: 2014-01-30

Vi flyttar!

Under april 2014 flyttar vi till nya lokaler på Varvsgatan 35. För sex år sedan ritade vi, på uppdrag av fastighetsägaren Galären, om denna gamla sunkiga källar- och lagerlokal till otroligt fräscha, annorlunda och spännande kontorslokaler för en annan hyresgäst. Sedan dess har vi varit avundsjuka på deras fina kontor.

Därför känns det fantastiskt bra att äntligen få hyra lokalen av Galären. Lokalerna bidrar till att profilera vårat företag samtidigt som tillgängligheten blir betydligt bättre.

Det nya arkitektkontoret omfattar ca 800 kvm och innehåller förutom egna arbetsplatser ett antal platser för uthyrning och/eller expansion samt bra sammanträdesmöjligheter och kompletteringsytor. Det finns även pausutrymmen samt uteplats på gården med en fantastisk utsikt över södra hamnen/Stadsfjärden. Relax och bastudel ingår också.

Publicerad: 2013-11-22

Nordens största lekland

Tirsén & Aili Arkitekter har fått i uppdrag att rita nordens största Leos Lekland. 4700 kvm lekland i Arninge utanför Stockholm.

Publicerad: 2013-11-07

Fasadändringen av anrika hotell Savoy

Det nya hotellet på ca. 4000 kvm kommer att totalrenoveras och ges ny, modern arkitektonisk design såväl interiört som exteriört.

Läs mer om projekt

Publicerad: 2013-09-02

Luleå Energi får nytt huvudkontor

Spännande utmaningar när alla medarbetare ska samlas under ett tak. Befintliga och nya delar integreras med utrymme för 100 nya arbetsplatser och en sammanhållande ljusgård.

Läs mer om projektet

Publicerad: 2013-05-23

Skola blir bostadsrätter

I Lysekil projekterar vi om- och tillbyggnad av en skola från 1906. Uppdraget är ett resultat av det vinnande bidraget i en arkitekttävling.

Läs mer om projektet

Publicerad: 2013-05-23